Julkisista hankinnoista vipuvoimaa kiertotalouteen

Uutinen 5.6.2017 klo 15.02
Uutinen_julkiset hankinnat
 

Kunnat saavuttaisivat merkittäviä kustannussäästöjä ja lisäisivät materiaalitehokkuutta, jos uusia raaka-aineita korvattaisiin kierrätetyillä ja uudelleenkäytettävillä materiaaleilla tai niissä hyödynnettäisiin teollisuuden sivuvirtoja. Tämä käy ilmi Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa, jossa pohjoismaisten esimerkkien kautta selvitettiin, miten kiertotalous toteutuu julkisissa hankinnoissa.

Kiertotalouden toteutuminen kustannustehokkaasti edellyttää materiaalivirtojen koordinointia alueellisesti, materiaalien käytön ja kustannusten tarkastelua elinkaaripohjaisesti sekä kiertotalouden tavoitteiden toteuttamista laajemmin kuin vain yhden toimijan kannalta. Olennaista on ymmärrys kiertotaloushankintojen strategisesta merkityksestä kunnalle tai hankintayksikölle sekä liiketoiminnalle.

Tutkimushanke toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Ruotsin IVL ympäristötutkimuslaitoksen sekä Kööpenhaminan CRI tutkimuslaitoksen kanssa.