Kunnilta yli 30 ehdotusta vähähiilisiksi kiertotaloushankinnoiksi –sparrattavat julkistetaan toukokuussa

Uutinen 3.5.2018 klo 14.45

Suomen ympäristökeskus sai maaliskuun loppuun mennessä yli 30 ehdotusta vähähiilisiksi, kiertotaloutta edistäviksi hankinnoiksi. SYKEn asiantuntijat arvioivat ehdotettujen hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalousmahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja skaalautuvuutta. Ehdotuksista valitaan kymmenen suunniteluvaiheessa olevaa hanketta, jotka saavat kohdennetumpaa sparrausapua hankinnan edistämiseen. Valinnat julkistetaan toukokuussa.

”Suomessa on käynnistymässä merkittäviä hankinta- ja investointikohteita, joissa vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta voidaan edistää monin tavoin. Kiihdyttämön avulla tavoitimme innostuneita hankkijoita, jotka ovat valmiita tarttumaan toimeen. Kohteiden valinnoissa ja jatkotoimien arvioinnissa pyrimme ottamaan huomioon, että näistä esimerkkihankkeista saatavat opit ja kokemukset ovat monistettavissa vastaaviin hankintoihin laajemminkin”, Kiihdyttämö-hankkeen vetäjä, SYKEn erikoistutkija Katriina Alhola sanoo.

Rakentaminen, liikkuminen, ruoka

Ehdotetuista hankinnoista noin puolet kohdistui rakentamisen hankkeisiin ja rakennusmateriaaleihin, neljäsosa liikenteen ja liikkumisen ratkaisuihin, samoin neljäsosa ruokapalveluiden kestävyyteen ja tehostamiseen hankintojen avulla.

Kaikissa hankinnoissa tavoitellaan korkeaa energiatehokkuutta ja kiertotalouden mahdollistavia ratkaisuja. Kiihdyttämö auttaa kirkastamaan hankintojen tavoitteita ja ideoita liittyen kohteiden vähähiilisyyteen ja kiertotalousmahdollisuuksiin, arvioi odotettuja hyötyjä suunnitteluvaiheessa ja täsmentää niitä hankinnan edetessä.

Sparraus sisältää myös hankintojen ohjausta siten, että vähähiilisyys- ja kiertotaloustavoitteet tulevat huomioiduiksi kilpailutusprosessissa. Kiihdyttämön asiantuntijat voivat myös osallistua tai fasilitoida tarvittavia markkinavuoropuheluja.

Varsinaisten sparrauskohteiden lisäksi Kiihdyttämössä pyritään löytämään jatkotoimet kaikille muillekin ehdotetuille hankinnoille. Osa hankintoja koskevista tarpeista ja hankintaehdotuksista oli luonteeltaan strategisia, mikä mahdollistaa hankintojen ja markkinoiden kehittämisen pidemmällä aikavälillä. Joissain tapauksissa hankkijan tavoitteena olikin juuri hankintaosaamisen kehittäminen pitkäjänteisesti.

Osassa taas tarve oli rajatumpi kohdistuen tiettyyn kysymykseen. Molemmissa tapauksissa hankintojen kehittäminen soveltuu hyvin esimerkiksi kansallisen kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskuksen KEINOn palvelupolkujen piiriin.

Kiihdyttämö-toimintaa rahoittaa Sitra ja käytännön toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE. Kiihdyttämö tekee yhteistyötä Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn kanssa.

Lisätietoja

Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1065, katriina.alhola@ymparisto.fi

Jarmo Linjama, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1382 jarmo.linjama@ymparisto.fi

 

Jaa: