Lahti mukaan hiilineutraalien kuntien verkostoon

Uutinen 30.9.2019 klo 16.00

Kuuluminen Hinku-verkostoon lisää tiedon vaihtoa ja hyvien ratkaisujen toimenpanoa Lahden ilmastonmuutoksen hillintätyössä sekä edistää koko Suomen ja erityisesti Päijät-Hämeen ilmastotyötä.

Lahden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.9.2019 liittyä suomalaisten hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Kaupunginhallitus päätti haun käynnistämisestä kesäkuussa.

Verkostoon liittyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttämistä. Kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhteistoiminnassa verkoston kuntien kanssa. Keskeisin kriteeri on, että kaupunki sitoutuu vähentämän alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lahden kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan 80 %:n päästövähennyksiä jo vuoteen 2025 mennessä. Lahdessa kaikki muutkin Hinkuun liittymisen edellytykset täyttyvät, kuten ilmasto- ja energiatehokkuuden toimenpidesuunnitelmat sekä niiden seuranta, joten kriteerien täyttäminen ei tuo Lahdelle lisätöitä.

Hinku-kriteerit edellyttävät, että kaupunki ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan. Tärkeätä on myös, että alueen asukkaille ja yrityksille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista. Lahti lanseeraakin tänä syksynä ensimmäisenä kuntana Suomessa asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen päästökauppajärjestelmän.

CitiCAP-hankkeessa tuotettu sovellus on jo otettu testikäyttöön. Lahti on lisäksi käynnistänyt 1,5 asteen elämäntapa -hankkeen, johon on haettu perheitä kokeilemaan kestäviä ratkaisuja arjessaan. Yhteensä lähes 70 lahtelaista perhettä on ilmoittautunut mukaan hakemaan vaihtoehtoisia tapoja oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Lisätietoja:
ympäristöjohtaja vs. Päivi Sieppi, puh. 050 559 4090
kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg-Airaksinen, puh. 044 416 3499