Lahti rahoittaa lahtelaisten ideoimia ympäristöpääkaupunkiprojekteja 40 000 eurolla

Uutinen 30.9.2019 klo 17.00

Lahden kaupunki kutsuu lahtelaiset mukaan rakentamaan Lahdesta entistäkin parempaa Euroopan ympäristöpääkaupunkia! Lahtelaisilta pyydetään ideoita, mitä he haluaisivat tehdä ja toteuttaa Euroopan tulevassa ympäristöpääkaupungissa Lahdessa.

Greenlahti blockparty
Lahtelaiset istuttavat kukkia puisiin kukka-astioihin Block party -tapahtumassa.

Projektitukea on haettavissa yhteisöllisyyttä, osallisuutta tai luonnon monimuotoisuutta tukevaan toimintaan. Lahtelaiset voivat myös ideoida talvista tekemistä ja tapahtumia, jotka edistävät kestävää liikkumista tai lisäävät asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia.

Projektituen myöntämisessä otetaan huomioon muun muassa hakijan sitoutuminen ympäristönäkökulmiin, asukkaiden osallistumisen mahdollisuudet ja projektin tulokset ja vaikuttavuus. Tarkemmin projektituen hakemisesta ja periaatteista kerrotaan sivulla osallistuva budjetointi.

Projektit tulisi toteuttaa 2020 heinäkuun loppuun mennessä, paitsi talviaikaan kohdistuva projekti, joka toteutetaan 1.4.2020 mennessä.

Sekä asukkaat että lahtelaiset järjestöt, yhteisöt ja yritykset voivat osallistua. Tukea asukkaan omalle ympäristöpääkaupunki-idealle voi saada maksimissaan 1 000 euroa. Yhdistyksille ja yrityksille jaettava summa on jopa 6000 euroa. Projektitukea haetaan 1.10.–28.10. välisenä aikana. Lahti-Piste neuvoo ja opastaa hakuprosessissa tarvittaessa.

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vielä vuoden 2019 aikana. Asiantuntijaraati arvioi hakemukset ja antaa puoltavat lausunnot rahoitettaville hankkeille.