Miten Ii saavutti vuodelle 2030 asetetun valtakunnallisen 80 prosentin päästövähennystavoitteen jo vuonna 2020?

Uutinen 23.4.2021 klo 10.00
 
 
Iin kestävän kehityksen tilinpäätös 2016-2020
 

Iin kestävän kehityksen tilinpäätös 2016–2020 on kattava kuvaus Iin kunnan merkittävimmistä resurssiviisauden toimenpiteistä. Tulos on koko kuntaorganisaation läpileikkaavasta ja kuntalaisia osallistavasta työstä, jota on ohjannut määrätietoinen halu kulkea kohti kestävää yhteiskuntaa.

Iissä ilmastoasiat on pyritty tuomaan lähelle ihmisten arkea sekä pitämään monitahoisen ja -mutkaisen aiheen ympärillä käytävä keskustelu maanläheisenä, jokaisen iiläisen yhteisenä asiana.

Tehdyn työn ansiosta Iin kunta on kasvanut kokoaan suuremmaksi ja kansainvälisesti tunnustetuksi toimijaksi ilmasto- ja ympäristötyön saralla. Vuoden 2020 viralliset päästölaskelmat (Syke) julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Keskeisimmät toimet on koottu yhteen kestävän kehityksen tilinpäätösraporttiin vuosilta 2016–2020:
Kestävän kehityksen tilinpäätös 2016-2020