Riihimäki: Pienvesiselvitys nosti esille luonnon monimuotoisuuden ja maankäytön kannalta tärkeitä havaintoja

Uutinen 14.4.2021 klo 14.00
Vantaanjoen sivuhaara
Kuva. Vantaanjoen sivuhaara. Kuva Riihimäen kaupunki.
Vuoden 2020 lopussa valmistuneessa Riihimäen pienvesiselvityksessä kartoitettiin kaupungin pienvedet sekä määritettiin tarvittavia kunnostus- ja ennallistamistoimia ja tarpeellisia tietoja hulevesien hallintaan ja tulevaan maankäyttöön liittyen.

Selvityksen mukaan Riihimäellä ei ole täysin luonnontilaisena säilyneitä pienvesiä, mutta useilla kohteilla on luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä osuuksia. Purot ja muut pienvedet lisäävät merkittävästi luonnon monimuotoisuutta, elävöittävät maisemaa ja tuovat lisäarvoa virkistysalueille. Puistoalueiden kaupunkipurot ovat pääosin suoria ojamaisia osuuksia, joissa varsinaisia luontoarvoja tai ennallistettavaa ei juuri ole. Niitä pystyisi kuitenkin kehittämään näkyvämpänä osana puistoalueiden reittiympäristöä.

Jatkossa pienvesiselvitystä hyödynnetään esimerkiksi luonnonsuojeluohjelman laadinnassa ja toteutuksessa, maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa, hulevesien hallinnan suunnittelussa sekä virkistysalueiden suunnittelussa.

Lisää aiheesta:
Riihimäen pienvesiselvitys