Seitsemän kunnan hanke haastaa yritykset ilmastotekoihin

Uutinen 17.6.2019 klo 8.00
Hankkeessa mukana olevat Turku, Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Lappeenranta ja Riihimäki kuuluvat suomalaiseen Fisu-kuntien verkostoon (Finnish Sustainable Communities). Fisu-kunnat tavoittelevat jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä, ja aikovat olla hiilineutraaleja viimeistään vuonna 2030.

Hankkeessa yrityksiä ja yhteisöjä sitoutetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen nopeammin kuin mihin lainsäädännöllä voidaan velvoittaa. Samalla hankkeessa luodaan Fisu-verkoston kunnille tehokas työkalu yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeen vastuukuntana toimii Turku.
 

Tavoitteena tehdä vähähiilisestä toimintatavasta arkipäivää

Yrityksille tarjotaan työkaluja päästövähennyksiin sekä niiden seurantaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraalin tai vähähiilisen liiketoiminnan saavuttaminen. Tarkoituksena on, että vähähiilinen toimintatapa sulautuu yritysten perustoimintoihin. Vähähiilisen yrittämisen ja liiketoiminnan osaaminen laajenee vähitellen myös toisiin yrityksiin ja yleistyy kuntien koko talousalueella. Yritysyhteistyötä, esimerkiksi useassa kaupungissa kehitettyä ilmastokumppanuutta, jatkokehitetään niin, että kumppaneiden sitoutuminen vahvistuu ja tietoisuus sekä osaaminen ilmastoasioissa lisääntyvät.
 

Joensuussa ja Turussa ilmastoyhteistyö yritysten kanssa jo käynnissä

Fisu-kunnissa on jo aiemmin kehitetty toimintatapoja yritysten ja yhteisöjen kannustamiseksi ilmastotoimiin.

– Joensuussa on sovellettu Ilmastokumppanuus-mallia ja Turussa on otettu käyttöön Ilmastoteko-malli. Menetelmiä voidaan soveltaa myös muihin kunnassa toimiviin yhteisöihin, kuten urheiluseuroihin ja kansalaisjärjestöihin. Pk-yritysten ilmastotyön tukemista voidaan kuitenkin vauhdittaa, jos kunnat ja kaupungit lisäävät yhteistyötä toimintamallien kehittämisessä ja saavat jaettua enemmän tietoa keskenään, kertoo kehittämispäällikkö Risto Veivo Turun kaupungista.

Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa on hankkeen päättyessä uusia ilmastotekoihin sitoutuneita yrityksiä ja 15-20 yritystä osallistuu hankkeen aikana aktiivisesti toimintamallin kehittämiseen ja soveltamiseen.
 

Hankkeen opit kaikkien kuntien käyttöön

Hankkeessa luodaan työvälineet ensivaiheessa 11 Fisu-kunnalle. Jatkossa hankkeessa tuotettua aineistoa ja metodeja jaetaan eri verkostojen kautta kaikkien Suomen kuntien käyttöön. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kuuluvat kunnat sekä Hinku-foorumi (ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostokunnat) ovat esimerkkejä verkostoista, joissa tämän hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää. Hankkeen ohjaukseen osallistuu myös Kuntaliitto, joka tarjoaa merkittäviä kanavia tulosten monistamiseen. Hankkeeseen osallistuvat kunnat soveltavat menetelmiä käytäntöön ja osallistavat yrityksiä aktiivisesti ilmastotyöhön hankkeen aikana.
 

Hankkeen ohjausryhmässä laajaa osaamista

Ympäristöministeriö päätti Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot -hankkeen hyväksymisestä ja rahoittamisesta 16.5.2019. Hankkeen päärahoittajana toimii ympäristöministeriö 50 000 euron osuudella. Muina rahoittajina ovat hankkeen vastuukuntana toimiva Turku 10 000 euron osuudella sekä muut osallistuvat kunnat yhteensä 23 000 eurolla. Rahoittajien lisäksi ohjausryhmänä toimivan Fisu-neuvottelukunnan kautta hankkeen ohjaukseen osallistuvat Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Suomen Ympäristökeskus ja Motiva.

Lisätietoja:
Turun kaupunki
kehittämispäällikkö Risto Veivo
risto.veivo@turku.fi, puh. 050 559 0417