Tavoitteellista resurssiviisautta – Fisu-verkosto

Uutinen 22.9.2016 klo 11.59

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Fisu-verkostoon kuuluu tällä hetkellä kahdeksan kuntaa: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Verkoston koordinaattoreina toimivat toisiaan täydentävät Motiva ja Suomen ympäristökeskus SYKE, jotka yhdessä muodostavat Fisu-kuntia tukevan palvelukeskuksen.

"Palvelukeskus tarjoaa kokemuksellaan ja verkostoillaan pohjan ja tuen resurssiviisaan edelläkävijyyden kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. yhteisten hankkeiden käynnistämisen ja toiminnan sparrauksen kautta", selventää yksikönpäällikkö Päivi Laitila Motivasta.

Palvelukeskus kanavoi ajankohtaista tietoa ja osaamista kunnille sekä muille sidosryhmille, viestii hyvistä käytännöistä, tarjoaa asiantuntijatukea resurssiviisaiden tiekarttojen laadintaan ja laskee indikaattoreita toiminnan kehityksen seuraamiseksi.

"Fisu-verkostossa jaetaan parhaita edelläkävijyyden käytäntöjä, luotettavaa tietoa uusista mahdollisuuksista ja kehitetään toimintatapoja vertaisverkostossa. Fisu-verkoston kautta kaupunki saa työkaluja ja keinoja uusiutumiskykyisen kestävän elinkeino- ja hyvinvointipolitiikan tekemiselle", kertoo professori Jyri Seppälä SYKEstä.

Forssassa osallistuminen Fisu verkostoon istuu erinomaisesti kaupungin järkivihreään strategiaan. Resurssiviisaus eli järkivihreys pyritään ulottamaan kaikkeen kaupungin toimintaan, oli kyse sitten vanhan kaatopaikan sulkemisesta tai lasten innostamisesta polkupyöräilyyn. Samoin järkivihreys halutaan saattaa myös kaupungissa toimivien yritysten ja yhteisöjen sekä kuntalaisten tavaksi toimia. Järkivihreys onkin hyvin laajasti tunnettu teema forssalaisille, toteaa Antti Heinilä.

Yhteisyötä yli aluerajojen

Muutoksen aikaansaaminen onnistuu kunnilta nopeammin yhteistyössä kuin yksin. Tavoitteena on myös, että resurssiviisaat edelläkävijäkunnat ja niiden verkosto ovat suomalainen esimerkki myös kansainvälisesti.

Resurssiviisauden tiekartat on laadittu viidessä kunnassa ja loput kunnat työstävät tiekarttoja syksyn ja talven aikana.

Eri paikkakunnilla toteutetut FISU-kuntien verkostoitumistilaisuudet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi kohtaamispaikoiksi, jossa tietoa ja kokemuksia vaihtuu samalla kun perehdytään tarkemmin kunkin kunnan erityispiirteisiin. Helsingissä kesällä järjestetty FISU-vuosiseminaari levitti tietoa laajemmin resurssiviisaudesta verkoston ulkopuolelle.

FISU-verkosto

FISU-verkoston muodostavat FISU-kunnat ja palvelukeskus. Toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa on edustettuna ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Tekes, FISU-kunnat ja FISU-palvelukeskus.

Verkostolle on kehitetty työkaluja, joilla suunnitellusti toteutetaan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Työkaluja ovat visio ja tiekartta, joita on rakennettu yhdessä kunkin Fisu-kunnan, alueen yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kesken. Niissä tunnistetaan uudet yhteistoimintamahdollisuudet ja tekemisen tavat. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia.

Lisätietoja

FISU-kunnat:

Forssa: Tekninen johtaja Antti Heinilä, puh. 03 4141 5340

Ii: Projektipäällikkö Irja Ruokamo, puh. 050 354 8200

Jyväskylä: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, puh. 014 266 1593

Kuopio: Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen, puh. 044 718 2141

Lahti: Ympäristöjohtaja Saara Vauramo, puh. 044 716 1585

Lappeenranta: Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, puh. 040 081 5284 ja kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh. 040 581 1998

Turku: Hankepäällikkö Stella Aaltonen, puh. 044 907 5983

Vaasa: Kehittämispäällikkö Maija Alasalmi, puh. 040 568 5400

Palvelukeskus

Päivi Laitila, yksikönpäällikkö, Motiva, puh. 040 525 5471

Jyri Seppälä, professori, SYKE, puh. 040 740 1708

www.fisu-verkosto.fi

Forssa_uutinen