Kiertotalouden auditoinneista uusia ideoita Riihimäen resurssiviisaustyöhön

Uutinen 25.3.2020 klo 16.17
© Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupungissa toteutettiin koko kunnan konsernia koskeva laaja-alainen kiertotalouden auditointi syksyllä 2019.

Fisu- ja Circwaste- edelläkävijäkunta Riihimäellä kiertotalous on näkyvä ja merkittävä osa kaupungin strategiaa. Tästä huolimatta myös Riihimäellä kiertotalous on mielletty toisinaan pelkäksi kierrätykseksi ja jätteiden käsittelyksi.

”Riihimäellä tehdään paljon kiertotaloustekoja, mutta niistä ei ollut kerättynä tietoa. Auditoinnin tavoitteena oli kiertotalousnäkemyksen laajentamisen lisäksi koota yhteen tietoa eri hallintokuntien ja yksiköiden tekemistä kiertotalousteoista sekä ideoida yhdessä uusia toimenpiteitä”, kertoo ympäristöasiantuntija Jenni Takala Riihimäen kaupungilta. ”Koottua tietoa voidaan hyödyntää jatkossa myös kunnan omassa viestinnässä.”

Tiedon vaihtoa yli toimialarajojen

Kiertotalousauditoinnit toteutettiin työpajoissa, joihin kutsuttiin johtoryhmän edustajat sekä kaikki kunnan toimialueet vuorollaan.

Takala näkee johtajien osallistumisen työpajoihin erittäin tärkeänä tulevan työn koordinoinnin ja vastuuttamisen kannalta. ”Työpajat edistivät laaja-alaista ja poikkihallinnollista vuorovaikutusta kunnan eri toimialojen välillä. Eri toimialat pääsivät kommentoimaan toistensa osioita ja tuomaan vaihtelevaa näkökulmaa toimenpiteiden toteutukseen. Ideoita ammennettiin myös muista kunnista”, Takala sanoo.

Mitä ideoita työpajoissa sitten syntyi? Eräs konkreettinen idea kunnan oman toiminnan kehittämiseksi liittyy työntekijöiden liikkumiseen. Jokaisella kunnan toimialalla on omat liikkumisvälineensä, joita ne käyttävät omaan toimintaansa. Työpajoissa nousi esille idea, että kaikki kunnat liikkumisvälineet olisivat kaupungin yhteisiä ja kaikkien varattavissa sähköisen järjestelmän kautta.

Kiertotalousauditoinnin tuloksista laadittiin kattava raportti, joka sisältää laajan joukon erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla edistetään Riihimäen kiertotaloutta. Raportti viedään maaliskuussa kaupungin johtoryhmään hyväksyttäväksi.

Kuntien kiertotalous- ja resurssitehokkuustyökalu

Circwaste-hankkeessa tuotetaan kunnille suunnattu työkalu, jonka tarkoituksena on helpottaa kuntia edistämään laaja-alaisesti eri toimialojen välistä kiertotaloutta.

”Vuoteen 2023 saakka pilottikäytössä ja jatkuvassa kehityksessä oleva palvelupaketti auttaa kuntia ymmärtämään oman toiminnan tehostamisen ja järkevöittämisen mahdollisuudet kiertotalouden näkökulmasta”, kertoo osahanketta vetävä Hannele Tiitto Pirkanmaan liitosta.

Työkalua testataan alkuvaiheessa Circwaste-alueilla ja -kunnissa, ja sen kehittämisessä hyödynnetään muun muassa Riihimäen kiertotalousauditoinneissa saatuja kokemuksia. Työn lopputuloksena valmistuu kokonaisuus, joka tulee olemaan avoimesti verkossa ja kaikkien kuntien käytettävissä.

Lisätietoa