Ympäristökaupunkiseminaarin aiheina aktiivinen kansalaisuus ja kestävä kehitys

Uutinen 2.10.2019 klo 10.00

Lahden kaupunki järjestää Ympäristöpääkaupunki 2021 -vuoden kunniaksi nuorille suunnatun seminaarin, jossa pureudutaan kestävään kehitykseen. Päivä kokoaa yhteen lähes 700 Lahden lukioiden 2. vuosikurssin opiskelijaa.

IskuCenterissä, eli Mukkulan uudella kampuksella Niemessä 7.10. järjestettävän tilaisuuden tarkoitus on syventyä yhdessä opiskelijoiden kanssa kestävän kehityksen ja aktiivisen kansalaisuuden teemoihin. Seminaari tarjoaa nuorille myös työelämätaitoja matkalla kohta hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Aamupäivällä kuullaan luentoja ja asiantuntijoiden puheenvuoroja, joiden teemana on nuoret vaikuttajina. Lukiolaisia innostaa vaikuttamiseen muun muassa Suomen nuorin kansanedustaja Iiris Suomela. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteistyöstä puhumassa on ilmastoaktiivi Laura Kolehmainen.

lltapäivällä opiskelijat osallistuvat työpajoihin, joissa kestävään kehitykseen vaikuttamista harjoitellaan käytännössä. Vaikuttamisen kokemuksia on tarjolla yli 30 työpajan verran ja nuorten kanssa perehdytään mm. kiertotalouteen ja hiilikädenjälkeen. Ilmoittautumisten perusteella suosituimmiksi nousivat muun muassa eläinten oikeuksia, Itämeren suojelua, sairaanhoitoalan opiskelua ja hyvinvointia luonnossa käsittelevät työpajat. Suosiota keräsivät myös työpajat, joissa rakennetaan tulevaisuuden kaupunkia legopalikoista ja suunnitellaan ekologinen unelmamatka.

Työpajoja on mukana järjestämässä muun muassa Lahden kaupungin yksiköt, LAMK, alueen yrityksiä ja monet eri yhteisöt ja järjestöt. Tarkoitus on tehdä tutuksi erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia sekä kannustaa nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi.

Lukiolaisille järjestetty kestävän kehityksen seminaari on osa Lahden valmistautumista Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuoteen. Seminaarin järjestää Ympäristökehitys-yksikkö yhdessä Ympäristöpääkaupunki-hankkeen kanssa.

European Green Capital -logo
European Green Capital -logo