Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI)

REMI-hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä FISU-verkoston kuntien ja FISU-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaava indikaattorisarja, jolla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista sekä näiden toimeenpanoa.

Tavoitteena on lisäksi, että indikaattorityö pystyisi palvelemaan mahdollisimman hyvin kuntien Agenda 2030 -työn seurantaa ja toteutusta. Työn toivotaan hyödyttävän kaikkia niitä suomalaisia kaupunkeja, jotka haluavat edistää omalla toiminnallaan resurssiviisautta.

Hankkeessa tuotetaan päättäjille suunnattu tiivis ppt-yhteenveto. Työstä valmistuu myös loppuraportti, jossa dokumentoidaan käyty prosessi ja valitut indikaattorit arviointiperusteineen.

Raportointi tehdään niin, että kehitettyä indikaattoriratkaisua voidaan hyödyntää muissakin kaupungeissa. Lisäksi raportoidaan indikaattorien käyttönäkökohdat kuntien johtamisen tukena. Raportti julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen julkaisusarjassa vuoden 2021 aikana.

Lue lisää REMI-hankkeen indikaattorien testausvaiheesta. (Uutinen Fisu-verkkosivuilla 4.5.2021)

Lisätietoa

  • Projektipäällikkö Tapio Reinikainen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi sekä asiantuntija Tiia Merenheimo, Motiva, etunimi.sukunimi@motiva.fi
REMI-hanketta rahoittaa Kestävä kaupunki -ohjelma
Julkaistu 9.2.2021 klo 10.59, päivitetty 4.5.2021 klo 16.13