Seuranta ja indikaattorit

© SYKE

Kuntien resurssiviisautta kuvataan kolmen indikaattorin avulla:

  1. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden
  2. Materiaalihäviöt
  3. Ekologinen jalanjälki asukasta kohden

Indikaattorit ovat toiminnan ja johtamisen apuvälineitä ja kytkeytyvät ilmastonmuutokseen, materiaalien käyttöön ja kiertoon (kiertotalous), ekologiseen tuottokykyyn sekä alueen toiminnan kestävyyteen.

Julkaistu 4.9.2020 klo 12.43, päivitetty 4.9.2020 klo 12.43