Fisu-Suomi -sanakirja

  • Resurssiviisaus on kykyä käyttää resursseja hiilineutraalin kiertotalouden toimintaperiaatteiden mukaisesti samalla edistäen alueellista hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja muita kestävän kehityksen tavoitteita. Resurssien käytön vaikutuksia katsotaan laajasti yhteiskunnan kolmella tasolla tavoitellen päästöttömyyttä, jätteettömyyttä sekä ekologisesti kestävää kulutusta. Toiminnalla tavoitellaan myös monimuotoisen luonnon ja viihtyisän kaupunkiympäristön säilymistä.
  • Kiertotalous on talousmalli, jonka tavoitteena on vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä pitämällä tuotteet, materiaalit ja resurssit mahdollisimman pitkään talouden käytössä samalla säilyttämällä niiden arvo kierrosta toiseen ja vähentäen jätteen syntyä. Luonnonvarojen käytön vähentämisellä pystytään hillitsemää ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta ja tuottamaan taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.
  • Hiilineutraalius on tila, jossa tietyn alueen kasvihuonekaasupäästöt ja nielut ovat yhtä suuret.
  • Hiilineutraali kiertotalous on hiilineutraalisti toimiva eli nettopäästötön talousjärjestelmä, jossa luonnonvarojen käyttö toteutuu maapallon kantokyvyn rajoissa.
  • Jätteettömyys on tila, jossa loppusijoitettavaa jätettä ei synny ja materiaalien energiahyödyntäminen on minimoitu. Matkalla jätteettömyyteen kunnat pyrkivät jätehierarkian mukaisessa tärkeysjärjestyksessä vähentämään kuntansa alueella syntyvän jätteen määrää, uudelleenkäyttämään tai kierrättämään materiaalit ennen kuin nämä päätyvät jätteeksi. Energiahyödyntämistä ei lasketa materiaalihyödyntämiseksi.
  • Päästöttömyys on tilanne, jossa tietyllä alueella ei synny juurikaan kasvihuonekaasupäästöjä ja jäljellä olevat päästöt on kompensoitu hyväksyttävällä tavalla.
  • Ei ylikulutusta = Globaalisti kestävä kulutus, luonnonvarojen kulutus ei ylitä maapallon kantokyvyn rajoja.
Julkaistu 5.9.2022 klo 11.00, päivitetty 16.9.2022 klo 16.23