Tavoitteet ja välitavoitteet

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteille on asetettu välitavoitteet vuodelle 2030.

Välitavoite päästöttömyyteen (ei kasvihuonekaasupäästöjä)

Suositus, että kaikki Fisu-kunnat sitoutuvat -80 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Minimipäästövähennystavoite on kuitenkin vähintään -60 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä.

Jokainen Fisu-kunta määrittelee välitavoitteensa täsmällisesti, ja se tuodaan myös kunnan päättäjille ja Fisu-verkkosivuilla selkeästi esiin.

Välitavoite jätteettömyyteen

Kotitalousjätteen määrä Fisu-kuntien seuduilla vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä.

Välitavoite globaalisti kestävälle kulutukselle

Kulutusperäinen hiilijalanjälki puolittuu vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Julkaistu 2.9.2022 klo 14.00, päivitetty 5.9.2022 klo 15.40