Osaamiskeskus KEINO

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta. Toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy. 

KEINO-osaamiskeskuksessa kehitetään julkisen sektorin kyvykkyyttä kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen, vahvistaan julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä sekä lisätään kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrää ja vaikuttavuutta.
 
Toiminnan painopisteitä vuosina 2022–2023 ovat:

  • uusien ratkaisujen hankinnat,
  • kaupunkien kanssa tehtyjen ekosysteemisopimusten toimeenpano sekä
  • oppien jalostaminen käytännön työkaluiksi ja toimintamalleiksi hankintayksiköille.

Näiden ohella KEINO-osaamiskeskuksessa jatketaan muun muassa mittaamisen ja neuvontapalvelujen kehittämistä, sekä valmistellaan käytännön työkaluja ja toimintamalleja hankintayksiköiden hyödynnettäväksi. 

Läpileikkaavina painopisteinä toiminnass ovat vähähiilisyyden, kiertotalouden, digitalisaation sekä datan hyödyntämisen edistäminen.

Konsortiomme jäsenet laativat vuosittain meille asetettujen tavoitteiden edistämiseksi tarkemman toimintasuunnitelman. Toimintakauden 2022–2023 suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Marinin hallitusohjelman lisäksi Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpidesuunnitelma 2020–2023, valtakunnallinen julkisten hankintojen strategia (Hankinta-Suomi) sekä kesäkuussa 2021 valmistunut KEINO-osaamiskeskuksen arviointi.


Lisätietoa:
Suomen ympäristökeskus
erikoistutkija Katriina Alhola
etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. 029 525 1065
Julkaistu 1.10.2018 klo 12.49, päivitetty 7.12.2022 klo 16.05